Sản phẩm

Mật gấu tươi

Mật Gấu Tươi

Size: 1cc (1ml)
Giá: Call
https://sites.google.com/site/banmatgautuoi/san-pham/mat-gau-tuoi

Mật gấu khô

Mật Gấu Khô

Size: 190cc
Giá: Call
https://sites.google.com/site/banmatgautuoi/san-pham/mat-gau-kho

Mật gấu khô Siberia của Nga
Mật Gấu Khô Rừng Taiga - Siberia (Nga)

Size: 65 - 95 gram
Giá: Call
mật gấu khô rừng Siberia


Bình luận